Holland Medical Services: snelle crisishulp voor noodsituaties

“Bert Hamming, oprichter van Stichting HMS: Tijdige hulp bij rampen is van levensbelang en mogelijk”

Meer dan 20 jaar ervaring in de hulpverlening bij rampen en oorlogssituaties gaven mij het gevoel tekort te schieten als medicus. Het werd me steeds duidelijker dat we te laat waren. De mensen die we hadden kunnen redden, als we tijdig aanwezig waren geweest en de beschikking hadden gehad over de juiste voorziening en middelen, waren overleden. Bij een aardbeving In Bam in Iran werd me dat weer duidelijk. Toen de ambulante ziekenhuizen eindelijk arriveerden konden ze direct weer vertrekken, degenen die hulp nodig hadden waren meestal overleden en enkelen hadden het geluk dat zij vervoerd waren naar andere regio’s om geholpen te worden.

Als arts voelde ik me machteloos en dat riep steeds weer de herinnering bij mij op aan het moment dat ik er voor koos hulpverlening te gaan bieden bij rampen. De herinnering aan het meisje in Colombia dat meegesleurd werd door een modderstroom en haar leven verloor. Een beeld dat bepalend is geweest voor mijn keuze.

Ik vroeg me zelf steeds nadrukkelijker af of het niet anders kon. Verdiepte me in beschikbare literatuur, ontmoette collega’s uit landen waar vaak rampen en oorlogen voorkomen en hoorde steeds weer hetzelfde nieuws, we zijn te laat. We zijn te laat om echt hulp te kunnen verlenen.

Zie ik nu de beelden van de watersnoodramp in Afghanistan, de beelden van de aardbeving in Indonesië. Dan zie ik slachtoffers die op de grond behandeld worden, dan zie ik mensen die dagenlang wachten op enige hulp en dat terwijl ik weet dat er vele hulpverleners zijn die er naar uitzien om effectieve hulpverlening te kunnen bieden.

Ik stelde me zelf de vraag is het mogelijk om een concept te ontwikkelen dat een antwoord biedt op het gesignaleerde probleem en hoe dan.

Zou het mogelijk zijn om een ambulant ziekenhuis door de lucht met helikopters op de plaats van de ramp te brengen en wat is daarvoor nodig. Samen met de Universiteit van Twente onder regie van ……. Hebben we een concept ontwikkeld. De basis van het concept zijn kunststofcontainers die volledig toegerust binnen 24 uur operationeel kunnen zijn.

Emergency Care

Uit onderzoek blijkt dat medische hulp in de eerste 12 tot 24 uur van cruciaal belang is voor de overlevingskans van de slachtoffers. Helaas laat die noodhulp in de praktijk vaak te lang op zicht wachten.

 
 

Referenties:

Referentie dhr. Edward Pasman, Trauma-Anesthesioloog Amsterdam UMC: ‘DE INZET VAN EEN LUCHTMOBIELZIEKENHUIS REDT LEVENS’

Steeds vaker zijn in de wereld natuurrampen en crisissituaties te betreuren waarbij een groot aantal (ernstig) gewonden zijn betrokken. We zien helaas nog steeds dat in de eerste dagen na zo’n ramp vele mensen komen te overlijden omdat zij niet of onvoldoende medisch worden behandeld. Met ruime ervaring als medisch specialist in dit soort rampgebieden heb ik kunnen ervaren hoe frustrerend het is om met minimale middelen een maximale hoeveelheid medische inspanning te moeten leveren. De noodzakelijke voorzieningen en ruimten om goed en adequaat te opereren/functioneren ontbreekt. Vaak komt de adequate hulp pas na dagen op gang omdat de logistieke en geneeskundige ondersteuning van grote afstand moeten komen en weinig flexibel inzetbaar is. Door een verwoeste infrastructuur van het rampgebied kunnen de medische materialen slecht worden getransporteerd naar het aangedane gebied. Het vervoer over land van een of meerdere mobiele ziekenhuizen met vrachtwagens is vaak niet of nauwelijks mogelijk. De noodzakelijke medische hulpverleners zijn vaak wel snel ter plaatse maar hebben niet meer dan een rugzak met een beperkte hoeveelheid medische hulpmiddelen waardoor een juiste behandeling van de slachtoffers uitblijft. Hierin is veel gezondheidswinst te behalen als dit proces kan worden verbeterd en versneld. Met het initiatief van collega Bert Hamming, de ontwikkeling en inzet van een lucht mobiel ziekenhuis, krijgen de slachtoffers sneller de juiste medische ondersteuning. Daarmee krijgen de slachtoffers een grotere kans op overleving en kunnen wij als arts daadwerkelijk effectief bijdragen aan die kans.

Ik ondersteun volledig het idee en hoop dat deze units binnenkort kunnen worden ingezet.


Referentie mevr. Yalda Alam, MD, MSc Conflicstudies: ‘Air-Mobile Emergency Hospital: a lifeline in crisis!’

Stel je een wereld voor waar aan slachtoffers die getroffen worden door een natuurramp of oorlogsgeweld, onmiddellijk levensreddende medische zorg kan worden geboden.

Daarom wordt het nieuwe luchtmobiel noodziekenhuis ontwikkeld dat met helikopters door de lucht wordt vervoerd om bij rampen spoedeisende hulp beschikbaar te hebben; het zal een reddingsboei zijn in crisis!

We introduceren een revolutionair mobiel ziekenhuis, dat snel via luchtvervoer kan worden verplaatst naar regio’s waar men dringend ondersteuning nodig heeft. Hierdoor kan medische zorg rechtstreeks naar het hart van rampgebieden worden gebracht. Als een natuurrampen of humanitaire crises optreedt is tijd van essentieel belang. Het Air-Mobile Emergency Hospital met de volledig uitgeruste, op zichzelf staande en technologisch geavanceerde chirurgie- en intensive- care afdelingen kan worden gemobiliseerd voor een breed scala aan noodsituaties, waaronder natuurrampen, conflictgebieden, vluchtelingenkampen en afgelegen gemeenschappen.

Door ons Air-Mobile ziekenhuisproject te steunen, kunt u een essentieel onderdeel worden van het transformeren en optimaliseren van de acute noodhulp in rampgebieden!

Mijn eigen ervaring in conflictgebieden heeft ertoe geleid dat ik de absolute noodzaak zie om mobiele hospitalen snel te kunnen inzetten.

Overige referenties:

  • Assistent Prof. Ir. Julia Garde, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Industrieel Ontwerpen Universiteit Twente
  • Assistent Prof. PhD. Ismet Baran VENI Laureaat - Faculteit Ingenieurswetenschappen, Productietechnologie, U.T.
  • De heer Jan van Bremen, oud militair Nederlandse Landmacht, technisch adviseur voor Holland Medical Services.
  • De heer Jos ter Laak, lector aan de Saxion Hogeschool te Enschede, werktuigbouwkundig ingenieur.
  • De heer Sico de Vries, Managing Director bij Forward Support, logistiek adviseur.
  • De heer M. Eeftink Schattenkerk, oud alg. chirurg en traumatoloog, medisch adviseur

Betrokken ontwikkelpartners

Stichting HMS heeft de afgelopen jaren met veel partijen samengewerkt aan de ontwikkeling van de mobiele containers. O.a. waren dit:

- Universiteit Twente

- Saxion Hogeschool

- Dynteq, ontwikkelaars van vooruitgang