Holland Medical Services: Snelle crisishulp voor noodsituaties

“Bert Hamming, oprichter van Stichting HMS: Tijdige hulp bij rampen is van levensbelang en mogelijk”

Meer dan 20 jaar ervaring in de hulpverlening bij rampen en oorlogssituaties gaven mij het gevoel tekort te schieten als medicus. Het werd me steeds duidelijker dat we te laat waren. De mensen die we hadden kunnen redden, als we tijdig aanwezig waren geweest en de beschikking hadden gehad over de juiste voorziening en middelen, waren overleden. Bij een aardbeving In Bam in Iran werd me dat weer duidelijk. Toen de ambulante ziekenhuizen eindelijk arriveerden konden ze direct weer vertrekken, degenen die hulp nodig hadden waren meestal overleden en enkelen hadden het geluk dat zij vervoerd waren naar andere regio’s om geholpen te worden.

Als arts voelde ik me machteloos en dat riep steeds weer de herinnering bij mij op aan het moment dat ik er voor koos hulpverlening te gaan bieden bij rampen. De herinnering aan het meisje in Colombia dat meegesleurd werd door een modderstroom en haar leven verloor. Een beeld dat bepalend is geweest voor mijn keuze.

Ik vroeg me zelf steeds nadrukkelijker af of het niet anders kon. Verdiepte me in beschikbare literatuur, ontmoette collega’s uit landen waar vaak rampen en oorlogen voorkomen en hoorde steeds weer hetzelfde nieuws, we zijn te laat. We zijn te laat om echt hulp te kunnen verlenen.

Zie ik nu de beelden van de watersnoodramp in Afghanistan, de beelden van de aardbeving in Indonesië. Dan zie ik slachtoffers die op de grond behandeld worden, dan zie ik mensen die dagenlang wachten op enige hulp en dat terwijl ik weet dat er vele hulpverleners zijn die er naar uitzien om effectieve hulpverlening te kunnen bieden.

Ik stelde me zelf de vraag is het mogelijk om een concept te ontwikkelen dat een antwoord biedt op het gesignaleerde probleem en hoe dan.

Zou het mogelijk zijn om een ambulant ziekenhuis door de lucht met helikopters op de plaats van de ramp te brengen en wat is daarvoor nodig. Samen met de Universiteit van Twente onder regie van ……. Hebben we een concept ontwikkeld. De basis van het concept zijn kunststofcontainers die volledig toegerust binnen 24 uur operationeel kunnen zijn.

Emergency Care

Uit onderzoek blijkt dat medische hulp in de eerste 12 tot 24 uur van cruciaal belang is voor de overlevingskans van de slachtoffers. Helaas laat die noodhulp in de praktijk vaak te lang op zicht wachten.

 
 

Betrokken ontwikkelpartners

Stichting HMS heeft de afgelopen jaren met veel partijen samengewerkt aan de ontwikkeling van de mobiele containers. O.a. waren dit:

- Universiteit Twente

- Saxion Hogeschool

- Dhr. J.P.H.R. van Bremen, logistiek adviseur